משחקי הקופסה, משמשים מתנות לגיל שלוש לפעילות חברתית, ומשפחתית. מתאים לשמש מתנה לגיל שלוש. מטרתם של משחקים המשמשים כמתנות לגיל שלוש היא לנצח את שאר השחקנים, אם כי קיימים גם משחקים שבהם כל השחקנים פועלים למען הגשמת מטרה משותפת וניצחון משותף. לרוב המשחקים יש לינק להוראות המשחק. מתנות לגיל 3