1. כללי .

 א אתר ריצ'רץ וודי ( להלן "האתר") שפותח ומופעל על ידי ריצ'רץ וודי (להלן "המפעיל") , משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים
 על ידי ציבור הגולשים בישראל 

 ב בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר , הכוונה גם לנקבה במשמע 

 ג הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון

 בינך לבין המפעיל. ולכן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהמוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים
 לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 2. אודות המכירות 
א  ריצ'רץ וודי מאפשר לך לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים של
 צעצועי עץ ומשחקי חשיבה מרחבי העולם ,

 ב עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר ואת מחיר המכירה 

 ג. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת

 ד כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. , יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני,
 מספר טלפון ומספר ברטיס אשראי, ואז הופך ה משתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד
 על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה

ה לאחר ביצוע הפעולה תבצע ריצ'רץ וודי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה
 כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי ריצ'רץ וודי ובתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
 חשוב להבהיר, הרשמה לריצ'רץ וודי מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ריצ'רץ וודי , אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של
 ריצ'רץ וודי. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ריצ'רץ וודי . הרישום שנרשם במחשבי 
 ריצ'רץ וודי יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות

 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 ו במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה

 יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם ריצ'רץ וודי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

 יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור,

 יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה

 להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה,

 תיהיה ריצ'רץ וודי זכאית לבטל את ההזמנה.

 ז במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע

 קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה

 כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח

 לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של ריצ'רץ וודי בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תיהיה

 ריצ'רץ וודי זכאית לבטל את ההזמנה

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים ריצ'רץ וודי לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 3. שיטות המכירה

 א מכירה רגילה

(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

(2) הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

(3) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים

את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של ריצ'רץ וודי יצור עמו קשר טלפוני. .

מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג ריצ'רץ וודי לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו

וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה

בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

4 מועדי המכירה

במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

.5 אספקת/הובלת המוצרים

א ריצ'רץ וודי תידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת

הההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. ריצ'רץ וודי תיפעל

כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. ריצ'רץ וודי מתחייבת

לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

ב ריצ'רץ וודי לא תיהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או

מאירועים שאינם בשליטתה של ריצ'רץ וודי לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ג באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ריצ'רץ וודי יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום

סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ד דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה

הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים

מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ריצ'רץ וודי תיהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על

התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ה התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו ריצ'רץ וודי מבצעים את ההובלה והאספקה של

המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח

יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר

הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

ו זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים

.(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וימי חג).

ז דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית

ריצ'רץ וודי לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ח רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מחנות ריצ'רץ וודי (אם נקבעה האפשרות בדף המכירה) איסוף

המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה..

ט)) בעת הספקת המוצר, רשאת ריצ'רץ וודי ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת

המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר

כתנאי למסירה המוצר.

דע:  בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לריצ'רץ וודי ממנה נרכש המוצר על חשבונו

6. כשרות להשתמש באתר

א)) כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים

המפורטים להלן:

(1) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי

לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור

האפוטרופוס.

(2) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(3) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י

אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(4) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

ב)) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ריצ'רץ וודי , רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש

הצעות, באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

(2) המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון

(3) המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון

(4) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בריצ'רץ וודי או בפעילות התקינה של האתר

ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 7 שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

א)) כדי לרכוש מוצר , יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש

באתר.לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית,

מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

ב)) המידע הנ"ל יועבר לחנות , וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה..

מעבר לשימוש הנ"ל ריצ'רץ וודי מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר

נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ריצ'רץ וודי תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים

למידע לצורך מתן השירות.

ג)) ריצ'רץ וודי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה

של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או

הנובעים מכח עליון, ריצ'רץ וודי לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך

ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

8 ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

א)) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ב)) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

* ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לריצ'רץ וודי .

ג)) תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר , תחזיר ריצ'רץ וודי למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום

קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו

של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה

את המוצר נושא העסקה , יעמידו לרשות ריצ'רץ וודי במקום שבו נמסר לו המוצר..

ד)) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר ריצ'רץ וודי למבצע הפעולה,

בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,

יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול

בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י ריצ'רץ וודי .

קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה , ידאג להחזרת המוצר לריצ'רץ וודי במקום עסקו, על חשבון

מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה. מובהר בזאת כי

מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא

העסקה נשלח מהחנות לחברת השילוח. יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י

מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או

נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ה )) ריצ'רץ וודי תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

(2) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות

במכירה באופן תקין.

(3) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מהם ו/או צד ג'

(4) אם יתברר לריצ'רץ וודי כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

ו )) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית ריצ'רץ וודי לבטל את המכירה או להציע

מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור ריצ'רץ וודי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל

נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר

אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כשלון תמורה:

ז )) ריצ'רץ וודי מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל ריצ'רץ וודי

לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה ריצ'רץ וודי לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לריצ'רץ וודי,

ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לריצ'רץ וודי הצהרה חתומה על ידו, הכוללת

את פרוט כל התשלומים שהוציא.

 9 תנאים נוספים

א)) נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את ריצ'רץ . תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה

בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ב)) ריצ'רץ וודי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם

למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת

התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה /או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז ריצ'רץ וודי שומרת

את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, ריצ'רץ וודי לא תהא

אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

ג)) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם

בבעלות בלעדית של ריצ'רץ וודי

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ריצ'רץ וודי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

ד)) רישומי המחשב של ריצ'רץ וודי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  10 שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו

במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בירושלים , בלבד.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 31.12.2006 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ריצ'רץ וודי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.קנייה מהנה צוות ריצ'רץ וודי